Trung tâm Ung bướu Tích hợp (IOC) được thành lập vào năm 2015 do Quỹ TE Asia Healthcare quản lý và là một chuỗi các Trung tâm Ung bướu trên khắp Châu Á.
Chúng tôi có mặt tại Indonesia, Hongkong, Philippines và Việt Nam và đang trong quá trình mở rộng trên toàn khu vực.
Tầm nhìn: Xây dựng ở Châu Á một thế giới của niềm hy vọng và dịch vụ điều trị ung thư chất lượng cao.
Sứ mệnh: Mang lại niềm hy vọng và dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư chất lượng hàng đầu tại Châu Á qua việc trao quyền quyết định cho các bác sĩ và bệnh nhân.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here